Author Archives: admin

  • -

Zelený oddychový kútik

Category : Blog

Náš projekt „Zelený oddychový kútik v Humennom nielen pre seniorov“ bol zameraný na zlepšenie prostredia, v ktorom žijú seniori v zariadení sociálnych služieb a v ktorom ich navštevujú aj ľudia zo širšieho okolia.

Spoločne s dobrovoľníkmi i klientmi sa nám podarilo vytvoriť príjemné miesto na sedenie. Na jednej strane sme podporili svoju motoriku, prispeli k zdravšiemu životnému štýlu i ku skrášleniu prostredia. Finančné prostriedky na tento projekt sme získali vďaka ľuďom, ktorí hlasovali v roku 2018 v hypermarkete Tesco v Humennom a v Strážskom počas programu 4. edície „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Za tieto hlasy sme získali od Nadácie Tesco 3. miesto a získané finančné prostriedky sme použili na nákup textílie, obrubníkov, dekoračných kameňov, stromčekov i trvaliek.

Naše poďakovanie patrí všetkým Nadácii Tesco, dobrovoľníkom, sponzorom i tým, ktorí sa akokoľvek podieľali na realizácii nášho projektu.


  • -

„Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“ – Útulný domov

Category : Blog

„Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“ 

Na základe žiadosti o poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 57/2017 bola našej neziskovej organizácii VALLE n. o. poskytnutá dotácia na projekt: „Útulný domov“ vo výške 2500,00 EUR.  Z prostriedkov rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja a z daru sa s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb na budove zariadenia čiastočne vymenili pôvodné okná za nové.


  • -

Giving Tuesday s Mirom Jarošom

Category : Blog

Dňa 28.11.2017 sa uskutočnil Giving Tuesday, deň, ktorý je známy aj ako sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. V tento deň sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Naše zariadenie v tento výnimočný deň navštívil Miro Jaroš, slovenský spevák, ktorý si našiel čas, aby navštívil naše babky a dedkov, obdaril ich vianočným CD s koledami a zároveň venoval zariadeniu VALLE n. o. finančný dar. Spoločne sme si zaspievali, zabavili sa a zasmiali. Za jeho návštevu a dary mu veľmi pekne ďakujeme a prajeme veľa úspechov v živote.

„Read More“

  • -

Hudobný pozdrav pre našich seniorov

Category : Blog

Vďaka Vám, starí rodičia…

Ako ubieha ročné obdobie a míňa sa rok za rokom, prichádza i jeseň, nie hocijaká, ale jeseň života. Je prirodzená, každého čaká a nemôžeme ju zastaviť. Na druhej strane môžeme si ju aspoň spríjemniť. Keď ešte nie sebe, aspoň našim starým rodičom. Pretože starí rodičia držia naše malé ruky len chvíľu, ale naše srdce navždy… Sú tu pre nás, odovzdávajú nám dobré rady, skúsenosti a snažia sa nám pomáhať.

„Read More“

  • -

Usmievaví klauni

Category : Blog

Úsmev je svetlo, ktoré pri pohľade do očí naznačí, že srdce je doma. „Lous Schmidt“

S krásnym úsmevom na tvári a radosťou nás 25.9.2017 navštívili klauni z Červeného nosa. Ich úsmev rozžiaril celé zariadenie a potešil nielen klientov, ale aj pracovníkov. S dobrou náladou sme hádali s pani Lesankou a pánom Marhuľom hádanky, vymýšľali, spievali a smiali sme sa celé dopoludnie. Naozaj stačí niekedy len tak málo, aby sme potešili druhých? Darovať úsmev tomu, kto ho potrebuje…

„Read More“