Category Archives: Blog

  • -

Krajší domov – projekt podporený nadáciou EPH

Category : Blog

Vďaka nadácií  EPH sme zrealizovali projekt s názvom „Krajší domov“. Prínosom projektu bolo poskytnúť klientom modernejší, kvalitnejší a komfortnejší domov. Zakúpené nočné stolíky a polohovateľné kreslá uľahčili podmienky sebaobslužnosti klientov. Vytvorili sa lepšie podmienky na individuálnu prácu s  prijímateľmi sociálnych služieb. Aj vďaka podpore nadácií EPH nadobudli naši klienti  väčšiu dôveru, lepší pocit istoty ako aj bezpečnosti v zariadení. Prijímatelia sociálnych služieb, ako aj zamestnanci túto podporu ocenili a sú vďační.


  • -

Bylinková cesta za zdravím – projekt podporený nadáciou ČSOB

Category : Blog

Vďaka nadácii ČSOB sa nám podarilo zrealizovať projekt Bylinková cesta za zdravím, ktorého prínosom je zrevitalizovaný prístup ku altánku slúžiaci dospelým a ľuďom so zdravotným postihnutím, seniorom, ľuďom na vozíkoch, ktorí prispejú k svojmu zdraviu práve tým, že budú mať možnosť bezproblémovo vyjsť na čerstvý vzduch a ktorým sa tak rozšíria možnosti celoročného využívania aktívneho voľného času aj formou starostlivosti o bylinkové záhony a ich spotrebovanie. Z liečivých byliniek môžu potom vyrábať rôzne nápoje, elixíry, čaje a tiež ich využiť v rámci ergoterapie do mydiel, mastí a pod.

1

  • -

Projekt podporený z rozpočtu PSK – „Rekonštrukcia časti strechy“

Category : Blog

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.“

Na základe žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 109/2018 v rámci Výzvy č. 2 bola našej neziskovej organizácii VALLE n. o. poskytnutá dotácia v Programe 3 – „Sociálne služby“ – Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi. Prešovský samosprávny kraj podporil projekt „Rekonštrukcia časti strechy“ vo výške 20 000,00 EUR.  Z prostriedkov rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja a z daru sa s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb na budove zariadenia zrekonštruovala časť strechy.


  • -

Zelený oddychový kútik

Category : Blog

Náš projekt „Zelený oddychový kútik v Humennom nielen pre seniorov“ bol zameraný na zlepšenie prostredia, v ktorom žijú seniori v zariadení sociálnych služieb a v ktorom ich navštevujú aj ľudia zo širšieho okolia.

Spoločne s dobrovoľníkmi i klientmi sa nám podarilo vytvoriť príjemné miesto na sedenie. Na jednej strane sme podporili svoju motoriku, prispeli k zdravšiemu životnému štýlu i ku skrášleniu prostredia. Finančné prostriedky na tento projekt sme získali vďaka ľuďom, ktorí hlasovali v roku 2018 v hypermarkete Tesco v Humennom a v Strážskom počas programu 4. edície „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Za tieto hlasy sme získali od Nadácie Tesco 3. miesto a získané finančné prostriedky sme použili na nákup textílie, obrubníkov, dekoračných kameňov, stromčekov i trvaliek.

Naše poďakovanie patrí všetkým Nadácii Tesco, dobrovoľníkom, sponzorom i tým, ktorí sa akokoľvek podieľali na realizácii nášho projektu.


  • -

„Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“ – Útulný domov

Category : Blog

„Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“ 

Na základe žiadosti o poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 57/2017 bola našej neziskovej organizácii VALLE n. o. poskytnutá dotácia na projekt: „Útulný domov“ vo výške 2500,00 EUR.  Z prostriedkov rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja a z daru sa s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb na budove zariadenia čiastočne vymenili pôvodné okná za nové.