Category Archives: Blog

  • -

Poďme si spolu zacvičiť – projekt podporený nadáciou ČSOB

Category : Blog

Cvičenie na čerstvom vzduch prospieva asi každému z nás. S podporou nadácie ČSOB sme zrevitalizovali vonkajší priestor pre rehabilitačno- relaxačnú plochu ako aj zakúpili rehabilitačné, cvičebné pomôcky na podporu zdravého životného štýlu pre klientov, zdravotne postihnutých. Vďaka novým pomôckam si môžu zlepšiť svoje zdravie, zdokonaliť motoriku, ale aj zlepšiť svoju komunikáciu a zdravý vzťah medzi sebou.


  • -

Krajší domov – projekt podporený nadáciou EPH

Category : Blog

Vďaka nadácií  EPH sme zrealizovali projekt s názvom „Krajší domov“. Prínosom projektu bolo poskytnúť klientom modernejší, kvalitnejší a komfortnejší domov. Zakúpené nočné stolíky a polohovateľné kreslá uľahčili podmienky sebaobslužnosti klientov. Vytvorili sa lepšie podmienky na individuálnu prácu s  prijímateľmi sociálnych služieb. Aj vďaka podpore nadácií EPH nadobudli naši klienti  väčšiu dôveru, lepší pocit istoty ako aj bezpečnosti v zariadení. Prijímatelia sociálnych služieb, ako aj zamestnanci túto podporu ocenili a sú vďační.


  • -

Bylinková cesta za zdravím – projekt podporený nadáciou ČSOB

Category : Blog

Vďaka nadácii ČSOB sa nám podarilo zrealizovať projekt Bylinková cesta za zdravím, ktorého prínosom je zrevitalizovaný prístup ku altánku slúžiaci dospelým a ľuďom so zdravotným postihnutím, seniorom, ľuďom na vozíkoch, ktorí prispejú k svojmu zdraviu práve tým, že budú mať možnosť bezproblémovo vyjsť na čerstvý vzduch a ktorým sa tak rozšíria možnosti celoročného využívania aktívneho voľného času aj formou starostlivosti o bylinkové záhony a ich spotrebovanie. Z liečivých byliniek môžu potom vyrábať rôzne nápoje, elixíry, čaje a tiež ich využiť v rámci ergoterapie do mydiel, mastí a pod.

1

  • -

Projekt podporený z rozpočtu PSK – „Rekonštrukcia časti strechy“

Category : Blog

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.“

Na základe žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 109/2018 v rámci Výzvy č. 2 bola našej neziskovej organizácii VALLE n. o. poskytnutá dotácia v Programe 3 – „Sociálne služby“ – Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi. Prešovský samosprávny kraj podporil projekt „Rekonštrukcia časti strechy“ vo výške 20 000,00 EUR.  Z prostriedkov rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja a z daru sa s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb na budove zariadenia zrekonštruovala časť strechy.


  • -

Zelený oddychový kútik

Category : Blog

Náš projekt „Zelený oddychový kútik v Humennom nielen pre seniorov“ bol zameraný na zlepšenie prostredia, v ktorom žijú seniori v zariadení sociálnych služieb a v ktorom ich navštevujú aj ľudia zo širšieho okolia.

Spoločne s dobrovoľníkmi i klientmi sa nám podarilo vytvoriť príjemné miesto na sedenie. Na jednej strane sme podporili svoju motoriku, prispeli k zdravšiemu životnému štýlu i ku skrášleniu prostredia. Finančné prostriedky na tento projekt sme získali vďaka ľuďom, ktorí hlasovali v roku 2018 v hypermarkete Tesco v Humennom a v Strážskom počas programu 4. edície „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Za tieto hlasy sme získali od Nadácie Tesco 3. miesto a získané finančné prostriedky sme použili na nákup textílie, obrubníkov, dekoračných kameňov, stromčekov i trvaliek.

Naše poďakovanie patrí všetkým Nadácii Tesco, dobrovoľníkom, sponzorom i tým, ktorí sa akokoľvek podieľali na realizácii nášho projektu.