Cenník služieb v špecializovanom zariadení

Cenník služieb v špecializovanom zariadení:

cennik 1.6.2017 ŠZ

Cenník platný od 1.1.2019 ŠZ

Cenník platný od 1.9.2019 ŠZ

Cenník platný od 1.1.2020 ŠZ

Cenník platný od 1.1.2021 ŠZ

Výška ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2017:

EON-ŠZ-2017

Ekonomicky oprávnené náklady v špecializovanom zariadení podľa § 72 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

Ekonomicky oprávnené náklady ŠZ 2017

Výška ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2018:

EON-ŠZ-2018

Ekonomicky oprávnené náklady v špecializovanom zariadení podľa § 72 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

Ekonomicky oprávnené náklady ŠZ 2018

Výška ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2019:

EON-ŠZ-2019

Ekonomicky oprávnené náklady v špecializovanom zariadení podľa § 72 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

Ekonomicky oprávnené náklady ŠZ 2019

Výška ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020:

EON-ŠZ-2020

Ekonomicky oprávnené náklady v špecializovanom zariadení podľa § 72 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

Ekonomicky oprávnené náklady ŠZ 2020 (1)