Cenník služieb v špecializovanom zariadení

Cenník služieb v špecializovanom zariadení:

Cenník platný od 1.6.2017 ŠZ

Cenník platný od 1.1.2019 ŠZ

Cenník platný od 1.9.2019 ŠZ

Cenník platný od 1.1.2020 ŠZ

Cenník platný od 1.1.2021 ŠZ

Cenník platný od 1.10.2021 ŠZ

Cenník_platný_od_1.1.2022 ŠZ

Cenník_platný_od_1.9.2022 ŠZ

Cenník_platný_od_1.1.2023 ŠZ

Výška ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2017:

EON-ŠZ-2017

Ekonomicky oprávnené náklady v špecializovanom zariadení podľa § 72 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

Ekonomicky oprávnené náklady ŠZ 2017

Výška ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2018:

EON-ŠZ-2018

Ekonomicky oprávnené náklady v špecializovanom zariadení podľa § 72 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

Ekonomicky oprávnené náklady ŠZ 2018

Výška ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2019:

EON-ŠZ-2019

Ekonomicky oprávnené náklady v špecializovanom zariadení podľa § 72 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

Ekonomicky oprávnené náklady ŠZ 2019

Výška ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020:

EON-ŠZ-2020

Ekonomicky oprávnené náklady v špecializovanom zariadení podľa § 72 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

Ekonomicky oprávnené náklady ŠZ 2020 (1)

Výška ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2021:

Ekonomicky oprávnené náklady v špecializovanom zariadení podľa § 72 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

Ekonomicky oprávnené náklady ŠZ 2021

Výška ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2022

Ekonomicky oprávnené náklady v špecializovanom zariadení podľa § 72 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

Ekonomicky oprávnené náklady ŠZ 2022

Ekonomicky oprávnené náklady v špecializovanom zariadení podľa § 72 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

Výška ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2023