Cenník služieb v zariadení pre seniorov

Cenník služieb v zariadení pre seniorov:

cennik 1.6.2017 ZPS

Cenník platný od 1.1.2019 ZPS

Cennik platný od 1.9.2019 ZPS

Cennik platný od 1.1.2020 ZPS

Cenník platný od 1.1.2021 ZPS

Výška EON 2017:

EON-ZPS-2017

Ekonomicky oprávnené náklady v zariadení pre seniorov podľa § 72 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

Ekonomicky oprávnené náklady ZPS 2017

Výška EON 2018:

EON-ZPS-2018

Ekonomicky oprávnené náklady v zariadení pre seniorov podľa § 72 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

Ekonomicky oprávnené náklady ZPS 2018

Výška EON 2019:

EON-ZPS-2019

Ekonomicky oprávnené náklady v zariadení pre seniorov podľa § 72 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

Ekonomicky oprávnené náklady ZPS 2019

Výška EON 2020

EON-ZPS- 2020

Ekonomicky oprávnené náklady v zariadení pre seniorov podľa § 72 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

Ekonomicky oprávnené náklady ZPS 2020 (2)