Cenník služieb v zariadení pre seniorov

Cenník služieb v zariadení pre seniorov:

Cenník platný od 1.6.2017 ZPS

Cenník platný od 1.1.2019 ZPS

Cenník platný od 1.9.2019 ZPS

Cenník platný od 1.1.2020 ZPS

Cenník platný od 1.1.2021 ZPS

Cenník platný od 1.10.2021 ZPS

 Cenník_platný od 1.1.2022 ZPS

Cenník_platný od 1.9.2022 ZPS

Cenník_platný od 1.1.2023 ZPS

 Výška EON 2017:

EON-ZPS-2017

Ekonomicky oprávnené náklady v zariadení pre seniorov podľa § 72 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

Ekonomicky oprávnené náklady ZPS 2017

Výška EON 2018:

EON-ZPS-2018

Ekonomicky oprávnené náklady v zariadení pre seniorov podľa § 72 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

Ekonomicky oprávnené náklady ZPS 2018

Výška EON 2019:

EON-ZPS-2019

Ekonomicky oprávnené náklady v zariadení pre seniorov podľa § 72 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

Ekonomicky oprávnené náklady ZPS 2019

Výška EON 2020

EON-ZPS- 2020

Ekonomicky oprávnené náklady v zariadení pre seniorov podľa § 72 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

Ekonomicky oprávnené náklady ZPS 2020 (2)

Výška EON 2021

Ekonomicky oprávnené náklady v zariadení pre seniorov podľa § 72 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

Výška EON 2022

Ekonomicky oprávnené náklady v zariadení pre seniorov podľa § 72 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

Ekonomicky oprávnené náklady v zariadení pre seniorov podľa § 72 zákona č. 448/2008 zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:

Výška EON 2023