Giving Tuesday s Mirom Jarošom

  • -

Giving Tuesday s Mirom Jarošom

Category : Blog

Dňa 28.11.2017 sa uskutočnil Giving Tuesday, deň, ktorý je známy aj ako sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. V tento deň sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Naše zariadenie v tento výnimočný deň navštívil Miro Jaroš, slovenský spevák, ktorý si našiel čas, aby navštívil naše babky a dedkov, obdaril ich vianočným CD s koledami a zároveň venoval zariadeniu VALLE n. o. finančný dar. Spoločne sme si zaspievali, zabavili sa a zasmiali. Za jeho návštevu a dary mu veľmi pekne ďakujeme a prajeme veľa úspechov v živote.