Hudobný pozdrav pre našich seniorov

  • -

Hudobný pozdrav pre našich seniorov

Category : Blog

Vďaka Vám, starí rodičia…

Ako ubieha ročné obdobie a míňa sa rok za rokom, prichádza i jeseň, nie hocijaká, ale jeseň života. Je prirodzená, každého čaká a nemôžeme ju zastaviť. Na druhej strane môžeme si ju aspoň spríjemniť. Keď ešte nie sebe, aspoň našim starým rodičom. Pretože starí rodičia držia naše malé ruky len chvíľu, ale naše srdce navždy… Sú tu pre nás, odovzdávajú nám dobré rady, skúsenosti a snažia sa nám pomáhať.

S krásnym úsmevom na tvári a iskričkou v očiach nás v zariadení sociálnych služieb VALLE n. o. na Duchnovičovej ulici v Humennom 25.10.2017 navštívili študenti zo Školského internátu pri Hotelovej akadémii v Humennom pod vedením Mgr. Moniky Drančakovej. Úctu a vďaku pri príležitosti mesiaca októbra – úcty k starším ľuďom prejavili svojim spevom, básňami, ale aj tancom. Zvuk akordeónov a spev starkých i študentov sa rozliehal po všetkých kútoch zariadenia. Ich úsmev rozžiaril celé zariadenie a potešil nielen klientov, ale aj pracovníkov. Okrem spevu a hudby pohostili klientov aj vlastnoručne vyrezávaným ovocím a zeleninou, na ktorom si klienti mohli oči nechať. S dobrou náladou sme spievali, tancovali a smiali sme sa skoro celé dopoludnie.

„Vďaka Vám, starí rodičia, za krásne chvíle v detstve, vďaka Vám za Vaše rady pestré. Vďaka Vám za všetko, čo ste nám dali a rodičom našim ste vychovať nás pomáhali. Teraz je na nás, aby sme sa poďakovali, svoju lásku a úctu Vám prejavili.“

Krásny hudobný pozdrav si môžete vypočuť a pozrieť na tomto linku: https://www.youtube.com/watch?v=4Z1Myo0KuCo&feature=youtu.be