Krajší domov – projekt podporený nadáciou EPH

  • -

Krajší domov – projekt podporený nadáciou EPH

Category : Blog

Vďaka nadácií  EPH sme zrealizovali projekt s názvom „Krajší domov“. Prínosom projektu bolo poskytnúť klientom modernejší, kvalitnejší a komfortnejší domov. Zakúpené nočné stolíky a polohovateľné kreslá uľahčili podmienky sebaobslužnosti klientov. Vytvorili sa lepšie podmienky na individuálnu prácu s  prijímateľmi sociálnych služieb. Aj vďaka podpore nadácií EPH nadobudli naši klienti  väčšiu dôveru, lepší pocit istoty ako aj bezpečnosti v zariadení. Prijímatelia sociálnych služieb, ako aj zamestnanci túto podporu ocenili a sú vďační.