Mesiac plný zábavy a hudby

  • -

Mesiac plný zábavy a hudby

Category : Blog

Mesiac október a november sa niesol v duchu úcty k starším ľuďom. Preto sme aj pre obyvateľov nášho zariadenia sociálnych služieb VALLE n. o. na Duchnovičovej ulici zorganizovali kultúrny program, ktorý prebiehal počas celého mesiaca októbra, ale aj novembra. Úctu k starším ľuďom prišli prejaviť deti zo Základnej umeleckej školy v Humennom, ktoré nám krásne zahrali na hudobných nástrojoch, deti z Cirkevnej spojenej školy v Humennom, ktoré nám pekne zaspievali. Tiež nás svojim spevom potešili i Humenskí seniori, ktorí zaspievali ľudové piesne a deti zo Špeciálnej základnej školy na Třebíčskej ulici, ktoré si pre nás pripravili tanečný program i spev. Svojimi bohatými vystúpeniami vyčarili úsmev na tvári našich obyvateľov, spríjemnili im chvíle a rozveselili ich. Milým prekvapením zorganizovanej zo strany Špeciálnej základnej školy bola aj návšteva rímskokatolíckeho kňaza Mgr. Martina Murajdu, ktorý pôsobí v Snine. Spoločnou modlitbou sme prejavili úctu k všetkým starším ľuďom. Zároveň sa pýtame sami seba. Prejavujeme dostatočne úctu k starším ľuďom? Opýtajte sa svojich blízkych aj vy. 20161011_135728 20161011_135544 20161011_141205 20161011_141055

img_5310 img_5311 img_5313 img_5314 img_5317 img_5322 img_5333img_4890 img_4892 img_4894 img_4899 img_5202 img_5206 img_5247 img_5299 img_5227