Mikroprogram PSK 2021 ,,Vybudovanie zvislej zdvíhacej plošiny pre prijímateľov v zariadení”