O nás

„Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.“

                                                                                                                                                     Johann Wolfgang von Goethe

Tak ako ubiehajú ročné obdobia, tak i človeku sa míňa rok za rokom a prichádza i jeseň života. Staroba je pre nás všetkých prirodzená a nemôžeme ju zastaviť. No môžeme si ju spríjemniť a spestriť. Preto sa v zariadení sociálnych služieb VALLE n. o. snažíme, aby aj vaša jeseň či jeseň vašich blízkych bola plná farieb, z ktorých každá bude znamenať krásne obdobie života.

Nezisková organizácia VALLE n. o. je zariadením sociálnych služieb, ktoré sa nachádza blízko centra mesta na Duchnovičovej ulici v Humennom, pri Cirkevnej spojenej škole a vedľa Pravoslávneho chrámu.

VALLE n. o. poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Sociálne služby v zariadení pre seniorov s kapacitou 30 prijímateľov a v špecializovanom zariadení s kapacitou 10 prijímateľov poskytuje od 27.5.2014.

Prostredníctvom poskytovaných sociálnych služieb zariadenia VALLE n. o. vytvárame komplexný program pre klientov s ohľadom na ich individuálne potreby, sociálny a zdravotný stav.