„Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“ – Útulný domov

  • -

„Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“ – Útulný domov

Category : Blog

„Projekt podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“ 

Na základe žiadosti o poskytnutie dotácie podľa VZN PSK č. 57/2017 bola našej neziskovej organizácii VALLE n. o. poskytnutá dotácia na projekt: „Útulný domov“ vo výške 2500,00 EUR.  Z prostriedkov rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja a z daru sa s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb na budove zariadenia čiastočne vymenili pôvodné okná za nové.