Projekt podporený z rozpočtu PSK – „Rekonštrukcia časti strechy“

  • -

Projekt podporený z rozpočtu PSK – „Rekonštrukcia časti strechy“

Category : Blog

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.“

Na základe žiadosti o poskytnutie dotácie v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 109/2018 v rámci Výzvy č. 2 bola našej neziskovej organizácii VALLE n. o. poskytnutá dotácia v Programe 3 – „Sociálne služby“ – Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi. Prešovský samosprávny kraj podporil projekt „Rekonštrukcia časti strechy“ vo výške 20 000,00 EUR.  Z prostriedkov rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja a z daru sa s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb na budove zariadenia zrekonštruovala časť strechy.