Zelený oddychový kútik

  • -

Zelený oddychový kútik

Category : Blog

Náš projekt „Zelený oddychový kútik v Humennom nielen pre seniorov“ bol zameraný na zlepšenie prostredia, v ktorom žijú seniori v zariadení sociálnych služieb a v ktorom ich navštevujú aj ľudia zo širšieho okolia.

Spoločne s dobrovoľníkmi i klientmi sa nám podarilo vytvoriť príjemné miesto na sedenie. Na jednej strane sme podporili svoju motoriku, prispeli k zdravšiemu životnému štýlu i ku skrášleniu prostredia. Finančné prostriedky na tento projekt sme získali vďaka ľuďom, ktorí hlasovali v roku 2018 v hypermarkete Tesco v Humennom a v Strážskom počas programu 4. edície „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Za tieto hlasy sme získali od Nadácie Tesco 3. miesto a získané finančné prostriedky sme použili na nákup textílie, obrubníkov, dekoračných kameňov, stromčekov i trvaliek.

Naše poďakovanie patrí všetkým Nadácii Tesco, dobrovoľníkom, sponzorom i tým, ktorí sa akokoľvek podieľali na realizácii nášho projektu.